A la sessió d'avui parlarem de tres aplicacions que ens popdran ser molt útil a la nostra feina diària a l'escola.
Devora de cada una d'elles haurà un enllaç on explicarà d'una forma més profunda l'utilitat de cada una d'elles.https://sites.google.com/a/xtec.cat/calaixdesastre/edmodo-manual